NoNego levert ook diensten aan bedrijven en organisaties, die gebruik maken van IT en op dat vlak advies nodig hebben. Dit varieert operationeel tot strategisch advies.

Outsourcing Mediation

NoNego treedt op als bemiddelaar namens de uitbestedende partij, die per definitie minder ervaren is dan de dienstverleners waarmee hij te maken krijgt. Ondanks het feit dat mediators de machts- en kennisbalans in het voordeel van de klant verleggen, oordelen dienstverleners doorgaans positief over de inbreng van deze ‘makelaars'. Ze zijn creatief en maken de onderhandelingen en aanbesteding professioneler en daarmee de afwikkeling minder onvoorspelbaar. Uiteindelijk zal mediation leiden tot een betere relatie tussen de uitbestedende partij en de dienstverlener.

Begeleiding

NoNego begeleidt en ondersteunt bedrijven en (semi-)overheden die overwegen niet-kernactiviteiten over te dragen aan derden. NoNego maakt daarbij gebruik van een specifieke en pragmatische aanpak die als doel heeft een evenwichtige en duurzame relatie tussen u en uw leverancier tot stand te brengen. Hierbij ligt een grote focus op de operationele risico’s, governance (besturing) en innovatie. NoNego begeleidt (out)sourcing trajecten van strategie tot en met implementatie.

Assessments

NoNego kan organisaties helpen met het nemen van de juiste beslissingen.

Allemaal vragen waarop NoNego een antwoord kan geven. De organisatie ontvangt van ons een onafhankelijk rapport waarmee zij zelf de juiste beslissing kan nemen. NoNego kan vervolgens de organisatie begeleiden of de touwtjes overnemen bij het uitvoeren van de beslissing.

Voorbeeld inhoud rapport van een beheer audit:

1. Management samenvatting

2. Introductie
    a. Aanleiding
    b. Relatie
    c. Het ICT Beheer Audit rapport

3. Algemeen / organisatie
    a. Inleiding
    b. Vestigingen
    c. Organisatie

4. Technisch
    a. Werkplekken
    b. Servers
    c. Netwerk
    d. Applicaties

5. Beheer
    a. Operationeel beheer
    b. Tactisch beheer

6. Beheerders
    a. Functies en personen
    b. Werkzaamheden

7. Gebruikers
    a. Gebruikerstevredenheid
    b. Ervaring

8. Business management
    a. Bedrijfsvoering
    b. Missie
    c. Strategie
    d. Kosten / budget

9. Conclusie en advies
    a. Conclusie
    b. Advies