New Business: de toekomst van uw bedrijf

Bent u een zakelijke dienstverlener in de ICT-wereld, dan is er u alles aangelegen om uw klantenportfolio continue uit te breiden met nieuwe klanten die aansluiten bij uw strategische richting. Nieuwe klanten bieden nieuwe mogelijkheden voor uw organisatie en kunnen uw bedrijf op de strategische juiste plek brengen. Uiteraard is het voor uw organisatie eenvoudig om met bestaande klanten door te gaan. In deze tijd is er immers weinig tijd en geld voor marktontwikkeling. Waarschijnlijk beschikt u ook niet over de juiste “hunters” welke nodig zijn om de concurrentie voor te zijn?

Bij NoNego kunt u het genereren van New Business op target en vergoeding basis uitbesteden. NoNego treedt dan namens uw organisatie op en sluit contracten af met nieuwe klanten. U hoeft daarvoor dus zelf geen dure verkoopafdeling op te zetten.

NoNego kan ook uw sales afdeling professionaliseren waardoor betere resultaten worden geboekt. Dit kan door coaching en de inzet van Bel-Ada ®, waardoor elke sales medewerker beschikt over een eigen persoonlijke assistente.

NoNego creëert een ICT Ecosysteem voor uw klanten.

Een pro-actieve marktbenadering

Heeft uw organisatie nieuwe ambitieuze doelstellingen voor omzet en groei? Is er vanaf nu een proactieve marktbenadering vereist om niet langer afhankelijk te zijn van de gunning van bestaande klanten, partners of leveranciers?

Om de markt actief te benaderen kunt u uit twee mogelijke oplossingen kiezen:

De diensten van NoNego kunnen worden omschreven als het genereren van New Business voor ICT-organisaties op basis van targets en vergoedingen, waarbij de nadruk ligt op langdurige contracten met een zo hoog mogelijke marge. Hierdoor zal de nadruk sterk liggen op contracten voor bijvoorbeeld Managed Services. Contracten waarbij door de klant bijvoorbeeld het ICT-beheer wordt uitbesteed aan uw organisatie worden in de markt veelal aangeduid als “outsourcing contracten”. Er wordt ook gesproken over “outtasking”. NoNego zal outsourcing contracten volgens het NoNego ABC concept aanbieden en de portfolio afstemmen met uw organisatie. Bij een ABC contract zijn meestal meerdere BU’s of afdelingen van uw organisatie betrokken.

Van Lead naar Klant volgens SPANCOF

De activiteiten van NoNego voor het genereren van New Business kunnen als volgt worden onderverdeeld waarbij uiteraard alle activiteiten in overleg en in afstemming met uw organisatie worden uitgevoerd.

Het sales proces wordt uitgevoerd en vastgelegd volgens SPANCOF:

Volledige opbouw van uw sales funnel met een hoog scoringspercentage

Van elk stadium in het SPANCOF proces worden gegevens vastgelegd. Van elk gesprek wordt een gespreksverslag geschreven. Er worden workshops gegeven en gedocumenteerd waarbij er een schriftelijke terugkoppeling naar uw klant toe plaats vindt. Voorstellen worden met uw organisatie besproken en schriftelijk vastgelegd. Indicatieve offertes worden opgesteld met behulp van eventueel aanwezige calculatie modellen of lijsttarieven. Calculaties worden met uw organisatie besproken, vastgelegd en gedocumenteerd. Alle documenten zijn direct toegankelijk voor medewerkers van uw organisatie tenzij de klant dit uitdrukkelijk niet toestaat, dan worden alle documenten met passwords beveiligd. Alle stukken worden opgeslagen op uw server en zijn direct eigendom van uw organisatie.

Documenten per sales-cycle:

Naast het vastleggen van genoemde stukken worden contactpersonen vastgelegd door ze op te nemen in het beschikbare CRM of in MS-Office. Beschikbare visitekaartjes worden opgenomen in de NoNego sales eigen werkset.

Het NoNego ecosysteem

"... Een ecosysteem wordt gevormd door alle organismen in een bepaald gebied, hun onderlinge wisselwerkingen en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos zijn, maar ook de hele aarde. Sommigen beschouwen zelfs een potplant als ecosysteem. Onderdeel van een ecosysteem zijn afzonderlijke planten, dieren en micro-organismen en de onderlinge complexen die zij vormen, bijvoorbeeld in de vorm van levensgemeenschappen en populaties. Vaak ziet men ecosystemen als dynamische en functionele eenheden. ..."

Bron: Wikipedia

Het NoNego ecosysteem wordt gevormd door ICT-organisaties in Nederland welke direct of indirect samenwerken met NoNego en daardoor met elkaar.

In het systeem zijn vertegenwoordigd: hard- en software leveranciers, applicatie-ontwikkelaars, website-ontwikkelaars, ICT-dienstverleners, projectenbureaus, onderhoudleveranciers en adviesbureaus. Door een goede samenwerking en bemiddeling vanuit NoNego, is dit ecosysteem in staat een optimaal ICT-milieu voor de klant te realiseren en vooral die diensten en producten te leveren welke behoren tot de core business.