Introductie

NoNego is een zakelijke dienstverlener in de Nederlandse IT-markt. NoNego kent twee takken van sport, waarmee in feite twee verschillende doelgroepen worden benaderd.

New Business voor ICT-dienstverleners

NoNego is de afkorting van het Latijnse Novus Negotium en kan vertaald worden als New Business oftewel "nieuwe handel". NoNego is ook de afkorting van het Latijnse Non Ego dat vertaald kan worden als "buiten uzelf". NoNego geeft u de vrijheid om New Business voor uw organisatie te genereren zonder eigen verkopers. U besteed simpel het genereren van New Business uit aan NoNego op basis van targets en vergoedingen. Hierdoor kunt u met een minimale investering uw organisatie laten groeien met nieuwe klanten en/of nieuwe diensten- of product-portfolio's. U hoeft geen eigen personeel te werven en u houdt daardoor het risico zeer beperkt.

NoNego stemt de inzet met u af en maakt afspraken voor vergoeding op basis van deze inzet. U zorgt voor de ondersteuning in de vorm van geschikt materiaal en de juiste middelen om de order te kunnen scoren. Uw organisatie zal de order uitvoeren.

Advies en begeleiding voor ICT-eindgebruikers

Tegenwoordig is de ICT bijna in elke organisatie doorgedrongen. De afhankelijkheid van ICT groeit en daar staat tegenover dat er steeds meer kennis vereist is om de ICT efficiënt in te kunnen zetten en optimaal te laten presteren. Echter is de ICT niet de kern-activiteit van de meeste organisaties, maar een wel belangrijk onderdeel van het geheel van bedrijfsprocessen. NoNego kan organisaties helpen hun ICT efficiënter en beter in te richten, zodat de ICT andere bedrijfsprocessen optimaal ondersteunt. Zowel op het vlak van techniek als organisatie en personeel.