Privacy Statement

NoNego hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

In het kader van haar dienstverlening, bijvoorbeeld naar aanleiding van inzending van formulieren of andere vormen van contact via deze website, kan NoNego gegevens vastleggen. NoNego gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van haar dienstverlening en statistische, geanonimiseerde informatie. Als u persoonlijke gegevens verzendt naar NoNego via formulieren of mail, geeft u NoNego toestemming om deze gegevens te verwerken bij de behandeling van de aanvraag of melding.

Indien deze website hyperlinks bevat naar andere websites, is NoNego niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: info@nonego.nl. NoNego behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.