Bedrijfsprofiel

NoNego is een kleine onderneming, die sinds 2001 opereert in de Nederlandse markt - vanaf 2008 onder eigen naam. De medewerkers van NoNego hebben ruime ervaring in de ICT-wereld. Door samenwerking tussen verschillende organisaties in de ICT-wereld is het team gegroeid tot waar ze nu staan: een professionele organisatie, die het vermogen heeft om op het vlak van ICT als spil te kunnen opereren in een ecosysteem van fabrikanten, dienstenleveranciers en bedrijven met een ICT-gerelateerd vraagstuk.

Visie

Vraagstukken zijn zelden simpel als het om de ICT van een bedrijf gaat. De afhankelijkheid van ICT is bij veel bedrijven aanzienlijk, veel bedrijfsprocessen hebben een link met ICT en er zijn veel kosten mee gemoeid - meestal veel meer dan in eerste instantie wordt aangegeven, juist omdat de ICT verweven is in bedrijfsprocessen.

Zodra een vraagstuk beantwoord moet worden, wordt komt het antwoord vaak uit meerdere bronnen. Een voorbeeld: een onderdeel van de infrastructuur moet worden aangepast, omdat deze verouderd is. Er moet een goed advies komen, dat rekening houdt met ontwikkelingen op langere termijn. Het advies moet worden omgezet in een goed ontwerp, dat vervolgens in een gestroomlijnd, correct uitgevoerd project moet worden geïmplementeerd. De operatie moet de aanpassing adopteren in de dagelijkse gang van zaken. Voor de aanpassing zijn dus meerdere rollen en functies vereist. Dit voorbeeld is eenvoudig. Het is slechts één vraagstuk, waarbij een gemiddelde ICT-dienstverlener waarschijnlijk alleen al het antwoord kan leveren.

De realiteit is dat organisaties meerdere vraagstukken hebben, die uiteenlopend van aard zijn. Strategische, tactische of operationele vraagstukken. En voor ieder vraagstuk moeten één of meerdere partijen worden ingeschakeld om deze te beantwoorden.

NoNego ziet al deze vraagstukken samenkomen bij één centraal aanspreekpunt. Organisaties hoeven niet langer contact op te nemen met verschillende fabrikanten en leveranciers om één of meerdere vraagstukken te beantwoorden. Een centrale partij, die het Single Point of Contact is voor de organisatie en die de benodigde expertise inschakelt daar waar nodig. Dat is het ecosysteem waarin bedrijven kunnen worden bediend door de juiste fabrikanten en leveranciers.

Doelstelling

Met de visie zoals hierboven vermeld als richtlijn, is de doelstelling van NoNego helder. Bedrijven en organisatie van dienst kunnen zijn op het brede vlak van ICT. Zoals gezegd, als een spil fungeren in een markt van vraag en aanbod. In die hoedanigheid van die markt een gezond marktaandeel verwerven en daarin een stabiele en succesvolle speler te zijn.